Thursday, February 14, 2008

Елий Аристид. Към Рим, 61-64

І. Съдържание на откъсаII. Съвременни учени за "римското гражданство"