Monday, November 23, 2015

Преводи на античната литература на български - от 200 години насам

Двеста години - това са седем поколения. 

...

Към първото поколение преводачи принадлежи Врачанският епископ Софроний (р. 1739-та в в Котел) с неговите преводи на Езоповите басни, все още неиздадени (във Втори Видински сборник - 1802). 

Басни превежда неговият съгражданин (р. 1799) Петър Берон (в "Буквара", 1824) и Петко Славейков (1852). 
Григор Пърличев (р. 1830, Охрид), който пръв превежда Омир (1871) е почти на възрастта на Славейков (р. Велико Търново, 1827).

Тези две поколения са знаели повече гръцки, отколкото латински и са го изучили покрай гръкоезичното богослужение и училища по български земи. 

...

Следва поколението на първите университетски преподаватели по античност - Г. Кацаров (р. 1874, Копривщица), Д. Дечев (1877, Свищов), Ал. Балабанов (1879, Щип). Също - П.П. Славейков (1866, Трявна), Н. Вранчев (1882, Устово). 
Техните преводи са правени през първата половина на ХХ в., около двете световни войни.

После - това на В. Бешевлиев (1900, София), Б. Геров (1903, Самоков), Ал. Милев (1904), Хр. Данов (1908, Пловдив), Г. Батаклиев (1910), Г. Михайлов (1915, Сливен), Ал. Ничев (1922, Медковец), Василка Тъпкова-Заимова (1924, София), Т. Сарафов (1924, София).

Всички те са учили старогръцки и латински в класическите гимназии, създадени след Освобождението; в някои европейски (главно германски) университети и в СУ.

...

После - техните студенти, сред които са А. Николова (1939), Б. Богданов (1940), Н. Георгиева (1947), Д. Бояджиев (1949), Д. Гетов (1955), Ив. Генов (1956), Вл. Атанасов (1956).

Те са учили латински и старогръцки в СУ. 
Техните и на предишното поколение трудове са публикувани главно след Втората световна и преди края на студената война. 

...

После - първите възпитаници на НГДЕК. Техните преводи излизат след края на студената война. 

Накрая - техните студенти, повечето от тях също учили в НГДЕК. Техните преводи се появиха през последните години - през второто десетилетие на ХХI век.  


*
Преводи от антични автори

1802 – 2013


Гръкоезични

Класика


Епос

Омир


1. Омир Илиада I-II 1871 Гр Пърличев
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhVmYtWU9jQmFxVkk/view?usp=sharing

2. Омир Илиада I 1871 Н Бончев 1875 Ф Велиев 1881 П Р Славейков


3. Омир Илиада VI 1884 Ив Вазов


4. Омир Илиада XXII-XXIII 1898 Ал Балабанов


5. Омир Илиада I, VI, XXII, XXIV 1940 Д Симидов


6. Омир Илиада 1971 Ал Милев Бл. Димитрова 


7. Омир Одисея II 1894 Д Душанов


8. Омир Одисея I-III 1942 Н Вранчев


9. Омир Одисея 1981 Г Батаклиев 


10. Омирови химни 1988 Р Константинова 


11. [Омир] Войната на мишките и жабите 2010 Н ШаранковХезиод


12. Хезиод Теогония 1988 Ст Недялкова 

13. Хезиод Дела и дни 1988 Ст Недялкова
Лирика


14. Сафо 1896 К Христов 1906 Ал Балабанов 1967 Г Батаклиев


15. Сафо Фрагменти 2009 Я Букова


16. Анакреон Фрагменти 1900 К Величков 1911 Ал Балабанов 1967 Г Батаклиев


17. Мимнерм Фрагменти 1911 Ал Балабанов 1967 Г Батаклиев и др.


18. Антична поезия 1970 Б Георгиев 

19. Старогръцка лирика 1985 Б Георгиев


20. Пиндар Питийски оди 2011 Я Букова


21. Теогнид I 2013 Ст Стефанов


22. Пиндар Три оди Н Гочев
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhOHE2TG9jSEZzM0U/view?usp=sharingРанни философи


23. Парменид За природата 2010 РМТрагедия


Есхил


24. Есхил Прометей 1905 Ал Балабанов


25. Есхил Прикованият Прометей 1982 Ал Ничев


26. Есхил Агамемнон 1915 Ал Балабанов


27. Есхил Агамемнон 1982 Ал Ничев


28. Есхил Перси 1916 Н Вранчев


29. Есхил Перси 1982 Ал Ничев


30. Есхил Орест 1940 Ал Балабанов


31. Есхил Хоефори 1982 Ал Ничев


32. Есхил Евмениди 1982 Ал Ничев


33. Есхил Молителките 1982 Ал Ничев


34. Есхил Седемте срещу Тива 1982 Ал Ничев
Софокъл


35. Софокъл Едип цар 1884 К Величков


36. Софокъл Едип цар 1911 Ал Балабанов


37. Софокъл Едип цар 1939 Н Вранчев


38. Софокъл Едип цар 1956 Ал Ничев


39. Софокъл Антигона 1893 П П Славейков
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhaU5uS0E5SEIwQm8/view?usp=sharing

40. Софокъл Антигона 1956 Ал Ничев


41. Софокъл Антигона 1998 Н Гочев
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhWTVVWU9NRjAwRkE/view?usp=sharing

42. Софокъл Антигона 2014 Н Гочев
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhQnI4bkJYX3N1RUE/view?usp=sharing

43. Софокъл Електра 1914 Ал Балабанов
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhTHBTVHhvaXJ0bjQ/view?usp=sharing

44. Софокъл Електра 1956 Ал Ничев


45. Софокъл Аякс 1956 Ал Ничев


46. Софокъл Едип в Колон 1956 Ал Ничев


47. Софокъл Трахинянките 1956 Ал Ничев


48. Софокъл Филоктет 1956 Ал Ничев
Еврипид


49. Еврипид Медея 1914 Ал Балабанов


50. Еврипид Медея 2012 Д Табакова


51. Еврипид Електра 1977 Ал Ничев


52. Еврипид Троянки 1983 Г Михайлов


53. Еврипид Елена 2008 Д Табакова


54.  Еврипид Ифигения в Таврида 2008 Д Табакова


55. Еврипид Орест 2008 Т Кръстева


56. Еврипид Хиполит 2008 Т Кръстева


57. Еврипид Вакханки 2012 Д Табакова


58. Еврипид Ифигения в Авлида 2012 Д Табакова


59. Еврипид Алкестида 2012 Т Петринска


60. Еврипид Андромаха 2012 Т Петринска


61. Еврипид Ион 2012 Т Петринска


62. Еврипид Циклоп 2008 Д Табакова
Комедия


Аристофан


63. Аристофан Ахарнците 1985 Ал Ничев


64. Аристофан Жабите 1985 Ал Ничев


65. Аристофан Жените в Народното събрание 1985 Ал Ничев


66. Аристофан Женският празник 1985 Ал Ничев


67. Аристофан Конниците 1985 Ал Ничев


68. Аристофан Лизистрата 1985 Ал Ничев


69. Аристофан Мира 1985 Ал Ничев


70. Аристофан Облаците 1985 Ал Ничев


71. Аристофан Осите 1985 Ал Ничев


72. Аристофан Плутос 1985 Ал Ничев


73. Аристофан Птиците 1985 Ал НичевМенандър


74. Менандър Мъчният човек 1978 Ал Ничев


75. Менандър Самоската 2013 П Йорданова
Историография


76. Херодот Исторически новели 1982 Д Гетов


77. Херодот История 1986-1990, 2010 П Димитров


78. Тукидид История на Пелопонеската война 1979 М Мирчев
Ксенофонт

79. Ксенофонт Митос Продиков 1837 Г Кръстович


80. Ксенофонт Учение за стопанството 1908 Г Кацаров


81. Ксенофонт Киропедия I 1939 Др Карадимчев


82. Ксенофонт Киропедия 1995 Вл Атанасов


83. Ксенофонт Сократически съчинения 1985 Р Стефанов
Оратори и софисти


Езоп


84. Езопови басни 1802 (ръкопис на Софроний Врачански) 


85. Басни 1824 П Берон ("Буквар")
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhQ1dMRVFnY2RMaW8/view?usp=sharing

86. Басни Есопови 1852 И Емануилович
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhWDVfRUhDbWZfZ2c/view?usp=sharing

87. Езопови басни 1852 П Р Славейков
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhY1lnUU1FY3FYVTA/view?usp=sharing

88. Езоп Басни 1924 Ал Балабанов


89. Езоп Басни 1982 Т Сарафов
Оратори


90. Лизий Против Ератостен 1889 П Николов


91. Лизий За убийството на Ератостен 1984 Т Христова


92. Изократ Увещание към Димоник 1846 К Фотинов


93. Изократ Егинска реч  2008 Н Шаранков


94. Изократ Писма до Александър и Филип Македонски  2008 Н Шаранков


95. Демостен За венеца 1889 Н Лица
Философия


96. Кебет Картина 1889 М Балабанов
Платон


97. Платон Критон 1888 И Държилов


98. Платон Евтифрон Критон 1928 Б Ботушаров


99. Платон Критон 1979 Г Михайлов


100. Платон Евтифрон 1979 Г Михайлов


101. Платон Апология на Сократ 1925 Г Кацаров


102. Платон Апология 1979 Г Михайлов


103. Платон Епиграми 1944 Кр Димитров 1979 Г Михайлов


104. Платон Алкивиад 1979 Б Богданов


105. Платон Големият Хипий 1979 Г Михайлов


106. Платон Ион 1979 Б Богданов


107. Платон Лахет 1979 Б Богданов


108. Платон Лизис 1979 Б Богданов


109. Платон Малкият Хипий 1979 Б Богданов


110. Платон Протагор 1979 Г Михайлов


111. Платон Хармид 1979 Б Богданов


112. Платон Държавата 1981 Ал Милев


113. Платон Горгий 1982 Г Михайлов


114. Платон Евтидем 1982 Б Богданов


115. Платон Кратил 1982 Г Михайлов


116. Платон Менексен 1982 Б Богданов


117. Платон Менон 1982 П Димитров


118.  Платон Пирът 1982 Г Михайлов


119. Платон Федон 1982 Б Богданов


120. Платон Федър 1982 Б Богданов


121. Платон Държавникът 1990 Д Марковска


122. Платон Критий 1990 Г Михайлов


123. Платон Парменид 1990 Ц Бояджиев


124. Платон Софистът 1990 Б Богданов


125. Платон Теетет 1990 Б Богданов


126. Платон Тимей 1990 Г Михайлов


127.  Платон Филеб 1990 Д Марковска


128. Платон Седмо писмо 2002 Ст Терзийски


129. Платон Закони 2006 Н Панова, Г Гочев


130. Платон. Послезаконие 2011 Н Гочев
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhQUdGeHZaZDR3cms/view?usp=sharingАристотел


131. Аристотел Атинската държавна уредба 1904 Г Кацаров


132. Аристотел Поетика 1947 Кр Генов, П Радев


133. Аристотел За поетическото изкуство 1975, 2013 Ал Ничев


134. Аристотел Реторика 1986 Ал Ничев


135. Аристотел Атинската полития 1993 Х и Цв Панициду


136. Аристотел Метафизика I-III и X-XIV 2000 Н Гочев
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhT1BtVTkybHdKZW8/view?usp=sharing


137. Аристотел За небето 2006 Д Гочева


138. Аристотел и др. За гнева Н Гочев
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhNmZHNENjaTA0eEk/view?usp=sharing


139. [Аристотел] Реторика към Александър 2004 Г Гочев

След класиката


Ранен елинизъм


140. Теофраст Характери 1914 Ал Балабанов


141. Теофраст Характери 1968 Б Богданов


142. Теокрит и Мосх Идилии 1884 К Величков 1939 Г Михайлов 1967 Г Батаклиев


143. Теокрит Сиракузанки 2010 Н Гочев
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhejJZUzBQeVFkeUk/view?usp=sharing

144. Полибий Всеобща история I-IV 2001 В Русинов


145. Полибий Всеобща история V-XV 2002 В Русинов


146. Полибий Всеобща история XVI-XXXIX 2003 В Русинов


Гръко-римска епоха


Поезия


147. Музей Херо и Леандър 2010 Т Илиева
Философия и реторика


148. Лонгин За възвишеното 1985 Ив Генов


149. Епиктет Наръчник и беседи 2000 К Гарелова


150. Епиктет Диатриби 2015 Б Богданов


151. Марк Аврелий Към себе си 1986 Б Богданов


152. Порфирий Животът на Плотин 2000 Вл Маринов


153. Салустий За боговете и света 2009 Ив Кирилов


154. Херметически корпус 2012 Н Гочев
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhcURkV010c19seU0/view?usp=sharingИсториография, география и митография

155. Плутарх Цезар 1930 Ив Велков


156. Плутарх Избрани животописи 1969 Б Богданов


157. Плутарх Успоредни животописи 2008 Др Вълчева


158. [Плутарх] За реките 1949 В Бешевлиев


159. Митографи 1949 В Бешевлиев 2013 В Калфина


160. Страбон География I-V 2006 В Русинов


161. Страбон География VI-XI 2007 В Русинов


162. Йосиф Флавий Автобиография 2014 Д Мирчев


163. Ариан Обиколка на Евксинския понт


164. Аполодор Митологическа библиотека 1992 М Славова


165. Павзаний Описание на Гърция 2004 I-V В Русинов


166. Павзаний Описание на Гърция 2005 VI-X В Русинов


167. Биографии на Тукидид 2010 М Славова
Сатира и анекдоти


168. Лукиан Разговори на мъртвите 1893 Г Ангелов


169. Лукиан Избрани съчинения 1928 Г Кацаров


170. Лукиан Диалози 1971 Ал Ничев
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJha3lLYVdGQ09taFU/view?usp=sharing

171. Лукиан Сатири и пародии 1986 Б Богданов М Славова Вл Атанасов


172. Лукиан Избрани съчинения 2010 Д Илиев Др Вълчева М Ивайлова


173. Елиан. Шарени истории 2009 Н Шаранков, Н Панова


174. Атеней Гощавка на софисти 2006 Др Вълчева
Роман


175. Калистен Животът на Александър Македонски 1975 Б Богданов


176. Харитон Херей и Калироя 1990 Д Котова


177. Лонг Дафнис и Хлоя 1975 Б Богданов


178. Хелиодор Етиопска повест 1982 Г Батаклиев

Латиноезични

Поезия

134. Вергилий 1980 Г Батаклиев

135. Овидий Метаморфози 1974 Г Батаклиев


Историография

136. Курций Руф Животът на Александър Велики 1985 Н Бакърджиева
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhTHJrUThaTjdKbkU/view?usp=sharing

137. Салустий Съзаклятието на Катилина 1940 Др Карадимчев

138. Салустий Заговорът на Катилина 1982 М Марков, Н Георгиева

139. Салустий Войната с Югурта 1939 Ат Памуков

140. Салустий Писма до Цезар за държавата 1982 М Марков, Н Георгиева

141. Салустий Югуртинската война 1982 М Марков

142. Ливий История на Рим 1978 М Марков

145. Тацит Германия 1918 Д Дечев


Философия и реторика

144. Сенека Писма до Луцилий 1994 А Шелудко

145. Сенека Писма до Луцилий 1996 А Шелудко


Оратори и софисти

146. Квинтилиан Обучението на оратора 1982 М Порталски

147. Апулей Апология 1990 Д Бояджиев

148. Апулей Антология 1990 Д Бояджиев


Роман

149. Петроний Сатирикон 1956 Г Кацаров, Б Геров

150. Петроний Сатирикон 1981 Д Бояджиев

151. Апулей Златното магаре 1961 Г Батаклиев, П Радев
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhZlpabkpzUG02RGs/view?usp=sharing

152. Апулей Амур и Психея 1918 Б Пенева

155. Апулей Амур и Психея 1918 Г БакаловАнтологии 

154. Българска христоматия I 1884 Ив Вазов К Величков
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhVjVOUHo0U0l6alE/view?usp=sharing

155. Българска христоматия II 1884 Ив Вазов К Величков
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhRy1mMEswbDlfZDQ/view?usp=sharing

156. Помагало по антична литература 1985 М Славова и др

157. Фрагменти на гръцките и християнски философи 2001 Т Томов и др.

160. Из античните и християнски книги Н Гочев
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhVG9WZjlJczZjY3c/view?usp=sharingАнтични автори за историята на Европа

159. Христоматия по история на Стария свят I 1976 Хр Данов

160. Христоматия по история на Стария свят II 1976 Хр Данов


Антични и средновековни автори за историята на българските земи и България

161. Извори за старата история на Тракия и Македония 1915 Г Кацаров Д Дечев

162. Извори за историята на българские земи в древността 1993 Д Попов и др


Гръцки извори за българската история (ГИБИ)

163. ГиБи I 1954 В Бешевлиев и др
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhVlktMzRjc1JWOW8/view?usp=sharing

164. ГиБи II 1958 
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhMUNhRVJhaTc4eWs/view?usp=sharing

165. ГиБи III 1960 Ив Дуйчев и др
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhM2FndzJ3WWkzb0k/view?usp=sharing

166. ГиБи IV 1961

167. ГиБи V 1964

168. ГиБи VI 1965

169. ГиБи VII 1968

170. ГиБи VIII 1972 М Войнов и др

171. ГиБи IХ 1994 И Илиев и др

172. ГиБи Х 1980 

173. ГиБи ХI 1983 М Войнов и др


Латински извори за българската история (ЛИБИ)

174. ЛиБи I 1958 Ив Дуйчев и др
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhc0FKUEJPOHpSaFU/view?usp=sharing

175. ЛиБи II 1960 Ив Дуйчев и др
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhT190NHBDUWxWNDQ/view?usp=sharing

176. ЛиБи III 1965 Ив Дуйчев и др

177. ЛиБи IV 1981 М Войнов и др

180. ЛиБи V 2001 И Илиев и др


Истории на класическата литература

179. Конст. Величков. Старогръцка и римска литература 1914

180. Ал. Балабанов. История на класическата литература 1931

181. Й. Тронски. История на античната литература 1965 Г Михайлов

182. Б. Богданов. Омировият епос 1976

183. Б. Богданов. Литературата на елинизма 2007

184. Н. Гочев. Фантастичното през античността 2012
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhTUZIYU9RYUZsTDA/view?usp=sharingИстории на античния свят

185. С. Смарагдов. Кратка всеобща история 1858 И Груев
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhOEJ0NzE5VFRXUDQ/view?usp=sharing

186. Н Берте. Кратка всеобща история 1861 Г Иошев
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhR1FGYU9ic3NCTU0/view?usp=sharing

187. А. Трачевский. Стара история 1895 Ив Радославов

190. М. Ростовцев. История на Стария свят I 1932 И Раев
https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhNGo4ckVfTnllMm8/view?usp=sharing


Справочници

189. Антична литература Б Богданов А Николова

194. Библейски атлас 1998