Friday, October 14, 2011

Старогръцката литература през елинизма и римската епоха

(Това е задължителен курс в магистърската програма "Антична култура и литература" - І семестър)


История на старогръцката литература
Част ІІ

Старогръцката литература през елинизма и римската епоха
(ІІІ в. пр. Хр. – ІІ в. сл. Хр.)І. Елинизъм и Римска епоха. Общ поглед към литературата до ІІ в. Сравнение с класическата епоха


ІІ. Краят на ІV в. Менандър и Теофраст. Романът за Александър
Менандър. Мъчният човек. В: Антични комедии. “Народна култура”, 1978. Превод Ал. Ничев
Теофраст. Характери.“Народна култура”, 1968. Превод Б. Богданов
Псевдо-Калистен. Животът на Александър Македонски. В: Антични романи. “Народна култура”, 1975. Превод Б. Богданов


ІІІ. Философията. Епикур и старите стоици.
Епикур. За щастието. “Кибеа”, 1999. Превод Хр. Данов
Стоици. Фрагменти. “ЛИК”, 1995. Превод С. Минева


ІV. Идилия, буколическа поезия, мим, епос. Теокрит, Херондас, Аполоний Родоски
Теокрит. Идилии. “Аля”, 2010. Превод Т. Дончев.


V. Историография на Рим. Полибий, Дионисий Халикарнаски
Полибий. Всеобща история. “Рал Колобър”, 2001-2003. Превод В. Русинов


VІ. Енциклопедична историография и география. Николай от Дамаск, Диодор, Страбон. Археология. Павзаний
Павзаний. Описание на Елада. “Рал Колобър”, 2004-2005. Превод В. Русинов
Страбон. География. “Рал Колобър”, 2006-2011. Превод В. Русинов


VІІ. Еврейска историография и философия. Йосиф и Филон.


VІІІ. Опити за литературата. Реторически съчинения. “За възвишеното”. Дионисий Халикарнаски. Лукиан - “Необразованият купувач на книги”, “Как да се пише история”.
Лонгин. За възвишеното. “Наука и изкуство”, 1985. Превод И. Генов
Лукиан. Сатири и пародии. “Народна култура”, 1986. Превод Вл. Атанасов, Б. Богданов.
Лукиан. Избрани съчинения. "Колекция Архетип", 2010. Превод М. Ивайлова.


ІХ. Реторика. Дион Хризостом, Елий Аристид.


Х. Диатриби и дневници. Епиктет, Марк Аврелий. Религиозно-философската литература. Египетският херметизъм
Епиктет. Наръчник за живота. Беседи. “Кибеа”, 2000. Превод К. Гарелова
Марк Аврелий. Към себе си. “Народна култура”, 1986. Превод Б. Богданов


ХІ. Биографията. Ариан, Плутарх, Диоген

Плутарх. Избрани животописи. “Народна култура”, 1969, 1981. Превод Б. Богданов, П. Димитров: Александър и Цезар, Агид и Клеомен, Тиберий и Гай Гракхи, Деметрий и Антоний
Плутарх. Успоредни животописи. "колекция Архетип", 2008. Превод Н. Панова, Д. Вълчева, Д. Табакова: Тезей и Ромул, Перикъл и Фабий Максим, Алкивиад и Кориолан, Демостен и Цицерон


ХІІ. Опити за историята и нравите. Плутарх.


ХІІІ. Пародия и сатира. Лукиан - “Александър или лъжегадател”.
Лукиан. Сатири и пародии. “Народна култура”, 1986. Превод Вл. Атанасов, Б. Богданов.


ХІV. Романът. Фантастичният роман. “Повест за магарето”. Лукиан, “Истинска история”. Любовно-приключенските романи. “Аполоний, цар на Тир”, “Аброком и Антия”
Лукиан. Сатири и пародии. “Народна култура”, 1986. Превод Вл. Атанасов, Б. Богданов
Лукиан. Истинска история. В: Антични романи. “Народна култура”, 1975. Превод Б. Богданов
Ксенофонт Ефески. Аброком и Антия. В: Три антични романа. “Народна култура”, 1987. Превод Атина Кънева

Monday, October 3, 2011

Интелектуалците през античността

(Това е избираем курс в специалност Класическа филология за студентите от бакалавърската програма - ІІІ сем. и магистърската програма - І сем. Заниманията протичат като обсъждане на посочените теми, автори и текстове)


1. Седемте мъдреци

Диоген Лаерций. Животът на философите. Превод Т. Томов. “Народна култура”, 1985; “Планета 3”, 2002

2. Питагор и питагорейците. Емпедокъл.

Диоген Лаерций. Животът на философите. Превод Т. Томов. “Народна култура”, 1985; “Планета 3”, 2002
Питагор и питагорейците. Фрагменти. Превод А. Кашъмов, Ст. Терзийски, И. Панчовски. "ЛИК", 1994

3. Софистиката

Платон. Протагор, Хипий, Горгий. В: Платон. Диалози, т. І-ІІ. Превод Г. Михайлов, Б. Богданов. “Наука и изкуство”, 1979-1982.

4. Сократ

Платон. Апология, Лизис, Държавата. В: Платон. Диалози, т. І, ІІІ. Превод Г. Михайлов, Б. Богданов, Ал. Милев. “Наука и изкуство”, 1979-1981.

5. Изократ

Изократ. За замяната на имуществото, Против софистите, Писма. В: Изократ. Речи. Превод В. Герджикова, Н.Шаранков. "Колекция Архетип", 2008.

6. Киниците

Диоген Лаерций. Животът на философите. Превод Т. Томов. “Народна култура”, 1985; “Планета 3”, 2002

7. Цицерон

Цицерон. Избрани писма. Превод Н. Георгиева. “Народна култура”, 1983; За оратора. Брут. Ораторът. Превод П. Стоянова. УИ “Св. Климент Охридски”, 1992

8. Хораций

Хораций. Събрани творби. Превод Г. Батаклиев. “Народна култура”, 1992

9. Сенека

Сенека. Нравствени писма до Луцилий, т. І-ІІ. Превод А. Шелудко. “Рива”, 1994–1996

10. Плиний Млади

Плиний Млади. Писма. Превод Н.Бакърджиева, В. Тодоранова. “Народна култура”, 1984

11. Апулей

Апулей. Апология. Превод Д. Бояджиев. “Народна култура”, 1990

12. Лукиан

Лукиан. Сатири и пародии. Превод Вл. Атанасов, Б. Богданов. “Народна култура”, 1986; Избрани съчинения. Превод М. Ивайлова. "Колекция Архетип", 2010.

13. Еврейските класици. Йосиф Флавий, Против Апион, Автобиография; Филон Александрийски, Делегация при Гай, Против Флак.

14. Юлиан

Юлиан. Писма. Превод Вл. Атанасов. “Народна култура”, 1983

*

Модерни и съвременни статии и книги по темата:

Костадин Бобев. Аферата "Драйфус". В: Бобев. Осъдени без вина. УИ "Св. Климент Охридски", 2010.

Богдан Богданов. Европейският интелектуалец в профила на античното време. В: Богданов. Европа - разбирана и правена. "Планета 3", 2001

Макс Вебер. Науката като призвание. Превод Р. Даскалов. В: Вебер. Ученият и политикът. "ЕОН-2000", 2000

Жак льо Гоф. Интелектуалците през средновековието. Превод М. Дракова. УИ "Св. Климент Охридски", 1993

Франсоа Дос. Историята на интелектуалците. В: Ходът на идеите. Превод К. Праматаров. "Сонм", 2007

Ивайло Знеполски. Вебер и Бурдийо. Подходи към интелектуалците. "Дом на науките за човека и обществото", 2003

Емил Зола. Писма. В: Зола. Избрани творби, т. 6. "Народна култура", 1987

Жан-Пол Сартр. Реч в защита на интелектуалците. В: Сартр. Ситуации. Превод Т. Минева. "ЕА", 1997.

Б. А. Успенский. Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры. В: Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: История и типология. Материалы международной конференции - Неаполь, май 1997. http://ec-dejavu.ru/i/intelligentia_2.html

Фридрих Хайек. Интелектуалците и социализмът. Превод Й. Чакалова. "МаК", 2005

Кристоф Шарл. Интелектуалците в Европа през ХІХ в. Превод В. Генова. С., 2004

Julien Benda. La trahison des clercs. Paris, 1927
http://www.free-books.us/Others/260599/Julien-Benda-La-trahison-des-clercs

Noam Chomsky. The Responsibility of Intellectuals. NY, 1967
http://www.chomsky.info/articles/19670223.htm

Michel Foucault, Gilles Deleuze. Intellectuals and Power.
http://libcom.org/library/intellectuals-power-a-conversation-between-michel-foucault-and-gilles-deleuze

Charles Kurzman, Lynn Owens. The Sociology of Intellectuals.
http://www.unc.edu/~kurzman/cv/Kurzman_Owens_Intellectuals.pdf

Edward Said. Representations of the Intellectual. NY, 1994.
http://www.scribd.com/doc/20909749/Edward-Said-Representations-of-the-Intellectual

Edward Said. The Public Role of Writers and Intellectuals. Melbourne, 2001
http://www.acij.uts.edu.au/archives/profprac/PublicRoleofWriters.pdf