Wednesday, September 28, 2016

Легенди за предомировата поезия

Орфей

- Свидетелства[1]
Ибик (фр...), Пиндар (П. IV), Херодот (II, 53), Еврипид („Алкестида“, „Иполит“, „Циклоп“), Аристофан („Птиците“ 602-702), Платон („Закони“ 669 d, 782 с, „Държавата“ 364 с, „Протагор“ 316 d, „Кратил“ 492 b, „Пирът“ 179 d), Изократ („Бусирис“), Теофраст („Суеверният“),  Аполоний Родоски (I, 53)
Берлински папирус, папирус от Дервени

Овидий, „Метаморфози“[2]
Х:
Киконски предели; родопският певец; слиза до Стикс за Евридика; по обратния път се обръща – тя си отива. Лодкраят отказва да го преведе обратно; скрива се в Родопите и Хемус; потъва в мълчание.
XI:
Вакхически вопъл; разкъсват омагьосани животни; хвърлят тирсове; разкъсват Орфей, хвърлят главата му в Хебър; стига до Метимна на Лесбос.

Други легендарни предомирови поети. Свидетелства

- Евмолп
Павзаний (II, 14, 3), Аполодор (II, 5, 12)

- Лин
Павзаний (IX, 29), „Илиада“ (XVIII, 570)

- Тамирис
Платон („Закони“ 829)

- Амфион
Аполодор (III, 5, 5)

- Музей
Павзаний (X, 7, 2), Платон („Държавата“ 364 с, „Ион“ 536)


[1] За свидетелствата: Б. Богданов. „Орфей и древната митология на Балканите“. УИ, 1991; М. Йорданова-Алексиева. „Елински орфически свидетелства“. „ЛИК“, 2004.
[2] Овидий. „Метаморфози“. „НК“, 1974 и 1981. Превод Г. Батаклиев.