Thursday, August 28, 2014

Прием на студенти в Магистърската програма

На 11 септември (четвъртък), от 16 ч. в каб. 175, V етаж на Ректората, ще се проведе интервю с кандидати за Магистърската програма "Антична култура и литература" за учебната 2014/2015.

Комисия:

Председател: проф. дфн Анастас Герджиков, Членове: доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Николай Гочев

Комисията и академичният състав на специалността желае успех на всички кандидати!

*

Документи за кандидатстване се подават между 5 и 9 септември в Ректората - "Цар Освободител" 15, централно крило, ет. І, каб. 231

Вижте и:
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem/priem_za_obrazovatelno_kvalifikacionna_stepen_magist_r_sled_visshe_obrazovanie


http://antichnost.blogspot.com/2014/08/2014.html