Monday, January 14, 2008

Романът. Любовни и фантастични романи.

І. Любовно-приключенски роман

1. Обща схема на фабулата. Елементи

а. Главните герои са двама. Заради събитията, през които те преминават, се въвеждат нови герои. Те могат да са благоразположени и да оказват помощ, или да създават опасности - или защото са злонамерени, или защото желаят единия герой.
б. Фабулата съдържа перипетия. Перипетията се случва при пътешествие.
Във фабулата влизат: корабокрушение; отвличане (пирати или сухопътни разбойници); заробване (резултат от отвличане, продаване или пленяване); изкушение (ухажване, заплаха, насилие); раздяла на двамата (неизвестност, предполагаема смърт или изневяра);
Накрая се стига до среща на главните герои и щастлив край (брак в безопасност)

2. Варианти на фабулата. Допълнителни елементи

а. Начало на любовта и пътешествието
Героите се влюбват и оженват в началото и потеглят по свое желание на пътешествие ("Аброком и Антия"); или веднага след брака им се случва нещастие, което довежда до раздяла ("Херей и Калироя", "Аполоний"); или се влюбват, но се оженват накрая ("Дафнис и Хлоя"; в "Етиопска повест" и "Аброком и Антия" бягат от уреждан от близките им, но нежелан брак).
Може и да няма пътешествие ("Дафнис и Хлоя").
б. Двойна цел на романа (щастлив брак и откриване на загубени роднини)
Героите са отгледани от същинските си родители ("Аброком и Антия", "Херей и Калироя") или от други семейства ("Дафнис и Хлоя", Хариклея в "Етиопска повест", Тарсия от "Аполоний"). Поради това наред с любовта героите търсят родителите си или загубените си деца.

3. Особености на постройката (композицията)

В "Етиопска повест" редът на повествованието и редът на събитията (според завръзката) не съвпадат. Събитията започват с раждане на бяло момиче в етиопското царско семейство, което поради това е било подхвърлено, отгледано в Делфи, влюбило се в тесалийски младеж (потомък на Ахил), попаднало на премеждия в Египет по времето на персийското управление; благодарение на помощта на един египтянин, жрец на Изида, и на щастливи случайности достига родината си и е разпознато от родителите си, които се съгласяват да се омъжи за любимия.
Повествованието обаче започва на египетския бряг, където героите са се спасили от пленничество при пирати, но веднага след това са пленени от местни разбойници. Техен приятел ги оставя скрити в пещера, отдалечава се и попада на жреца на Изида, от когото изслущва цялата история на момичето, на любовта и премеждията й до момента на срещата му (на приятеля) с нея и годеника й.
По-нататък повествованието съвпада с реда на събитията.


3. Допълнения, разширяващи повествованието по епически образец

а. Вметнати повествования (разкази за премеждията на второстепенни герои)
б. Съдебни процеси
в. Описания и обяснения (на природни явления, произведения на изкуството, обичаи, културни придобивки)


4. Разлики между романа и Новата комедия

а. жанрови
б. обем, брой герои
в. естетическа цел (комизъм, следене на перипетия)
г. съзнание за литературна традиция


ІІ. Фантастично-приключенски роман

1. Фабулата

2. "Истинска история"

3. "Златното магаре"


III. Съвременни учени за романа

No comments: