Thursday, March 6, 2008

Списък на одите

І. Олимпийски оди

1. Хиерон от Сиракуза, конно надбягване
2. Терон от Акрагант, надбягване с колесници (коне)
3. Терон от Акрагант, за празника Теоксения
4. Псаумий от Камарина, надбягване с колесници (мулета), за изпълнение в Олимпия
5. Псаумий от Камарина, за изпълнение в Камарина
6. Агезий от Сиракуза, надбягване с колесници (мулета), за изпълнение в Стимфал
7. Диагор от Родос, юмручен бой
8. Алкимедонт от Егина, борба за момчета
9. Ефармост от Опунт, борба, за изпълнение в Опунт на празника на Аякс Локрийски
10. Агезидам от Епизефирските Локри, юмручен бой за момчета, за изпълнение в Епизефирските Локри
11. Агезидам от Епизефирските Локри, юмручен бой за момчета, за изпълнение в Олимпия
12. Ерготел от Химера, бягане на дълго разстояние
13. Ксенофонт от Коринт, бягане на един стадий и петобой
14. Азопих от Орхомен, бягане на един стадий за момчета


ІІ. Питийски оди

1. Хиерон от Етна, надбягване с колесници (коне )
2. Хиерон от Сиракуза, надбягване с колесници (коне)
3. Хиерон от Сиракуза, надбягване с колесници (мулета)
4. Аркезилай от Кирена, надбягване с колесници (коне)
5. Аркезилай от Кирена, надбягване с колесници (коне) за Карнейския празник
6. Ксенократ от Акрагант, надбягване с колесници (коне)
7. Мегакъл от Атина, надбягване с колесници (тетрипос)
8. Аристомен от Егина, борба
9. Телезикрат от Кирена, бягане с оръжие
10. Хипокъл от Тесалия, бягане на два стадия за момчета
11. Тразидей от Тива, бягане на един стадий за момчета, за изпълнение в Тива
12. Мидас от Акрагант, свирене на флейта


ІІІ. Немейски оди

1. Хромий от Етна, надбягване с коне (хипойс)
2. Тимодем Ахарнянина, панкратион
3. Аристоклид от Егина, панкратион, за изпълнение в Егина
4. Тимасарх от Егина, борба за момчета
5. Питей от Егина, панкратион,
6. Алкимид от Егина, борба за момчета
7. Соген от Егина, петобой за момчета
8. Диний от Егина, бягане на два стадия
9. Хромий от Етна, надбягване с колесници (коне), за изпълнение в Сикион
10. Теей от Аргос, борба, за изпълнение в Аргос на празника на Хера
11. Аристагор от Тенедос, за избирането му за притан


ІV. Истмийски оди

1. Херодот от Тива, надбягване с колесници (коне)
2. Ксенократ от Акрагант, надбягване с колесници (коне)
3. Мелис от Тива, надбягване с коне (хипойс)
4. Мелис от Тива, надбягване с коне (хипойс) - продължение
5. Филакид от Егина, панкратион за момчета
6. Филакид от Егина, панкратион за момчета ІІ
7. Стрепсиад от Тива, панкратион
8. Клеандър от Егина, панкратион за момчета

No comments: