Thursday, December 4, 2014

Вродените идеи. „Федър“

1.      Изобретяването на писмеността      

Може ли човек да се образова с четене на книги? 

            Книгата, като всеки писан текст, съдържа само част от мислите на говорещия. При това, след като веднъж е публикувана, тя става общодостъпна – включително и за хора, които авторът не познава и с които може би не би желал да говори; или не би говорил по такъв начин.  

*

            Към края на диалога „Федър“ Сократ разказва една приказка (или мит), в която се говори за древния египетски мъдрец Тот, който бил изобретил писмеността. Тот показал новоизмислените писмени знаци на египетския цар и обяснил за какво ще служат те. А царят казал:
“Съмнителна е ползата от това изобретение. С негова помощ хората ще се сдобиват с всякакви слова, и то твърде лесно. Много думи и мнения ще са прочели и ще мислят, че са научили много неща и са станали образовани. Но в действителност те ще знаят само думи и мнения. А какво значат тези думи? Кое е истината в тези мнения? Това как ще се научи?“

Как изобщо се върви към образование? В обсъжданията по важни въпроси (най-напред - дали „ето това нещо“ е добро, красиво, полезно) хората често се натъкват на противоречия, с които не могат да се справят. За едно и също нещо се твърди и едното, и противоположното му. Поради това лесно може да се стигне до убеждението: „Нека всеки говори, каквото желае; всеки нещо знае; всичко може да е вярно.“
Човек, възприел такова убеждение, не може да се образова. Причината е, че той ще отказва да знае истината точно за най-важните неща; и при всеки спор ще се присъединява към онова, което му звучи по-приятно или е изгодно за самия него.


2.      Любовта е нещо вредно. Влюбеният иска да властва

Да вземем въпроса за любовта. Диалогът започва точно с това: учителят по красноречие Лизий написал реч, в която някой убеждава някакъв младеж, че е изгодно те двамата да се съберат като любовници; и то точно поради това, че между тях няма любов. И обяснява:
„Всеки влюбен носи на любимия само неприятности и вреди. Той го ползва просто за удоволствие; всячески го ограничава, за да му бъде винаги на разположение - и така спира развитието му; хвали се навсякъде с тази тяхна връзка, защото иска да го облажават за успеха му; и накрая, когато се насити, го захвърля.
Напротив, невлюбеният не се отнася с приятеля си така. Той му позволява да общува и с други; не говори за отношенията им пред трети лица; не го притеснява с всякакви капризи; изобщо, отнася се към това приятелство разумно. Поради това тяхната връзка ще е по-приятна и изгодна за двамата; и ще продължи по-дълго.“

Сократ похвалва речта на Лизий и отбелязва кое, най-общо, е лошото в обикновената любовна връзка – че страстно влюбеният се стреми да се отнася с любимия като господар с роб. Причината е, че гледа на любимия си само като на тяло – както е нормално да се гледа на един роб.
Но е възможно и друго – влюбеният да обръща внимание на душата на любимия; да гледа на него като на свободен човек.


3.      Любовта е нещо полезно. Животът на боговете и свободните души

И тъй, любовта между свободни хора е може би любов към душата. Вярно ли е това?

Във втората си реч Сократ твърди, че любовта е лудост, изпратена от боговете – и е изпратена за добро. Защото боговете, противно на това, което Омир и други поети говорят, се интересуват от хората единствено заради тяхното добро – за да живеят щастливо. А това може да стане само ако те, доколкото е възможно за смъртни, живеят подобно на богове.
А боговете живеят така. Всяка сутрин те запрягат своите колесници и потеглят на пътешествие по небесния свод. И, издигайки се нагоре, минават отвъд видимото небе и съзерцават невидимите „образи“ – идеите. Това, което те виждат отвъд, не е друго, освен „самото добро“, „самото справедливо“, „самото красиво“. Ето защо те най-добре знаят кое е добро, красиво и справедливо - защото сами и всекидневно виждат тези неща, „по причастност на които“ всяко отделно нещо може да бъде донякъде добро, красиво или справедливо.  И точно това съзерцание е тяхната храна; а не амброзията и нектарът, за които Омир говори. Амброзията и нектарът, разказва Сократ, са храна наистина - но не за боговете, а за техните коне. 

Ето така трябва да живеят и хората, доколкото е възможно за смъртни. Значи всекидневно, от сутрин до вечер, да философстват, което ще рече: да проучват какви са идеите, какво може да се узнае за тях.
Техните души така и са живели в отвъдното, преди да се съединят с тела. Но по някаква причина, на една от обиколките, водачът на душевната колесница (разумът) не е могъл да се издигне дотам, че да погледне в отвъдното; и поради това е загубил управление на колесницата си. И тя се е свлякла надолу, и цялата душа е слязла на земята.


4. Противоположни значения на думите. Как ораторите си служат с тях

Та за какво е любовта?
Излиза, чя не е отправена към душата, а към нещо в тялото и нещо в душата – и то се нарича „красиво“. Когато падналата душа гледа към някое красиво лице, тя си  припомня онова – „самото красиво“, което някога е видяла, но поради падането си долу вече не вижда; и я обхваща желание да се върне към него.
Човекът в плът не вижда пряко душата на любимия си. Ако я виждаше, казва Сократ, любовите между хората щяха да бъдат несравнимо по-силни: поради това, че душата е нещо несравнимо по-чисто и красиво от тялото. Но все пак разумният влюбен се досеща, че любовта му е насочена към самото красиво. И поради това, след като е бил привлечен от външността на любимия, той започва да се вглежда (вмисля) и в душата; и се стреми да помогне на тази душа да става все по-красива - така както и всеки влюбен просто в лице и тяло би желал да не само да останат красиви, но, ако е възможно, да стават все по-красиви. При тялото това не се случва с годините; при душата обаче е възможно. И според така философстващия всяко образование служи за това – за  разкрасяване на душите, чрез които влюбените вървят към красивото.

*

И тъй, в този разказ-размисъл на любовта Сократ твърди, че:
1) има идея-образ на красивото, вложена във всяка душа – да допуснем, поради връзката й с него преди раждането; и
2) думите имат различни значения, понякога противоположни; и ако хората не знаят това, те влизат помежду си в празни спорове, при които единият настоява на едното значение на думата (любовта е стремеж към красивото в тялото“), а другият – на другото (любовта е стремеж към общото между красивите неща, към истината за красивото и към „самото него“).

Но изпадането в празни спорове е по-малката беда от незнанието на значенията на думите. По-голямата е, че на основата на тези двусмислия се появява „лошата реторика“ – значи, способността лесно да убеждаваш хората ту в едно твърдение, ту в противоположното му.
Убедителността на такова говорене идва от това, че думите наистина имат противоположни значения.  Хората не разбират откъде идва тази убедителност, тъй като не знаят за тях, а си мислят, че щом думата е една, тя трябва да има и едно значение. А за значенията се узнава чрез делене на общото понятие (любовта е налуден стремеж към нещо) на видове (любовта е стремеж, от една страна, към нещо телесно, а от друга страна - към нещо безтелесно).


5. Изворът на знанието е самата душа

Но истинско, живо знание (а не просто осведоменост за думи и мнения) може да се придобие само така – чрез размисъл, при който понятията се обединяват според общия си род и разделят според различните си видове.

Този размисъл не може да се научи от книги. Способността за него е вложена в душата и той трябва да се извършва в същата тази душа – и най-добре под ръководството на някой, който вече е напреднал в него.
Това е онзи „философ-диалектик“, за който Сократ казва: „... и ще вървя по следите му като след някой бог...“ (266 c)


            

No comments: