Wednesday, November 21, 2007

Елий Аристид. Към Рим, 10-14

І. Съдържание на откъса

Един писател е казал - един мъж властва над цялата земя, над която минава слънцето. Но това се е отнасяло само за Азия; то не е вярно за целия обитаем свят (oikumene), освен ако от него не изключим Либия и Европа. Сега обаче това е истина. Вашата власт не е ограничена от нищо и от никого; а (Средиземно) море е опънато като един пояс по средата на вашата държава, която съвпада с oikumene (10).
Отвсякъде към вашия град се стича онова, което се ражда и произвежда във всички сезони и по всички страни - на варвари и на гърци. Ако някой иска да види всички тези плодове и произведения, той трябва или да обиколи целия свят, или да дойде тук. Градът ви е като някаква обща работилница на света (11).
Идват товари от Индия и Арабия - човек би казал, че ако хората там се нуждаят от нещо, което страната им създава, те трябва да го потърсят тук. Идват дрехи и украшения от Вавилон и дори от отвъдните варварски страни; и идват оттам по-лесно, отколкото преди време стоките са стигали до Атина от съседните й острови (12).
Египет, Сицилия и Либия са ваши земеделски земи. Като гледа корабите, които не спират да пристигат и отпътуват, човек се пита не дали пристанището, а дали морето ще успее да ги побере. Тук се събират земеделие, металургия, корабно дело и всички останали изкуства. Човек би се запитал дали градът надминава сегашните градове, или по-скоро империята (arche) надминава всички съшествували империи (13).
Червя се, че след всичко казано ще трябва да ви сравнявам с някакви варварски или гръцки държави и сили. С вашите постижения вие направихте всичко от миналото да изглежда дребно. И сега аз ще избера най-големите постижения на миналото - но за вас те са толкова дребни, че може би ще ми се присмеете (14).


ІІ. Текстове, към които Елий вероятно препраща

1. Относно "нито Хелидонски и Кианейски острови ограничават властта ви, нито един ден път на кон" (10)

Демостен, "За лъжливото посланичество" (ХІХ, 23):
Зная че всички вие сте чували, че онези (вашите предци) едва не осъдиха на смърт Калий, сина на Хипоник, защото имаше предположение, че е взел подаръци преди да поеме посланичеството; а тогава той като посланик издейства онзи прославян от всички мир, според който царят (персийският) не може да доближава морето по суша на по-малко от един ден път с кон, и не може да напредва с голям кораб отвъд Хелидонските и Кианейските острови...

2. Относно "вашата страна изглежда като някаква обща работилница на земята" (11) и "каквото човек не види тук, то не е сред станалите или ставащите" (13)

Изократ, "Панегирик" 42:
При това всички градове поотделно нямаха такава земя, че да са самодостатъчни (ten choran ouk autarke kektemenon); но земята (на всички) беше такава, че едни неща й липсваха, а пък други даваше повече от нужното - и не беше никак лесно нито да разпредели едните, нито да намери откъде да внесе другите. Та тя (Атина) ги защитаваше и в тези беди. Защото направи от Пирей един пазар в средата на Гърция, който надминаваше всички останали дотолкова, че каквото беше трудно да се намери при останалите дори поотделно, всичко това лесно се набавяше оттам.


IІІ. Съвременни учени за икономиката на Атина и Рим


Библиография:

No comments: