Wednesday, November 7, 2007

"Към Рим" на Елий Аристид

І. За работата през семестъра

Ще се коментира речта на Аристид (ІІ в. сл. Хр) "Към Рим".
Това е похвална реч за града и постиженията му. Прави се сравнение с държави и империи от миналото, което е в полза на Римската държава. Отбелязват се размерите на империята, мирът, комуникациите, умножаването и благоустройството на градовете, сменяемостта на провинциалните и градски администратори, правораздаването, професионалната армия.

Речта се състои от 109 параграфа. Ще се коментират средно 10 параграфа седмично.
1. Студентите ще имат възможност да се запознаят с източниците на Аристид (или най-старите и влиятелни гръцки и римски автори, които обсъждат въпросите, засегнати в речта му).
2. Ще се обръща внимание на реторическите похвати. Анализът ще се прави въз основа на антични ръководства по реторика.


ІІ. Съдържание на речта (1-9)

Съобщава на слушателите си, че е дал обет, ако пристигне успешно в Рим, да произнесе реч за града. Но не може да обещае, че тя ще съответства на величието му, а само, че ще говори според силите си. Моли слушателите да му съчувстват, така че да говори добре (1-3).
Понякога се случва ораторите да говорят слабо за предмета си, подобно на онези художници, които не успяват да предадат красотата на рисуваното тяло. В такъв случай би било по-добре изобщо да не се заемат с това. Както ако искаш да опишеш войската на Ксеркс, няма да е достатъчно да кажеш, че тук или там си видял десет или двадесет хиляди войници, или пък толкова и толкова конници (за войската на Ксеркс вж. Херодот...)(4-5).
Трудно е да се опише град, който дори не може да бъде видян лесно - защото е разположен на твърде голяма територия. Трябва да си като някой всевиждащ Аргос. Така както снегът покрива планини, полета и брегове, така и градът се разстила по хълмове, равнина и достига морето. И не само се разстила, но и се издига на височина, и, подобно на атлет, който обича да носи и други на гърба си, той сякаш носи над себе си множество други градове (вероятно иска да каже, че сградите в Рим са високи и многоетажни). Ако те се поставеха един до друг, сигурно биха напълнили цяла Италия чак до Йонийско море (6-8).
Но дали големината на града съответства на силата му? Преди време някои (става дума за Тукидид, кн. І) казваха, че размерите на Атина са я правели да изглежда по-силна, отколкото е в действителност; а за Спарта обратното - външният й вид не подсказвал с нищо за силата й. За Рим е друго - като го гледаш, не вярваш, че силата му ще съответства на размера, но ако погледнеш към цялата държава, ще се съгласиш, че съответства (9).


IІІ. Съвременни учени за Елий Аристид и речта "Към Рим"


Библиография:

James H. Oliver. The Ruling Power: а Study of the Roman Empire in the Second Century after Christ through the Roman Oration of Aelius Aristides. Philadelphia, 1953.

Псевдо-Аристотел. Реторика към Александър. Превод Георги Гочев. Сонм, 2004.

No comments: