Friday, October 14, 2011

Старогръцката литература през елинизма и римската епоха

(Това е задължителен курс в магистърската програма "Антична култура и литература" - І семестър)


История на старогръцката литература
Част ІІ

Старогръцката литература през елинизма и римската епоха
(ІІІ в. пр. Хр. – ІІ в. сл. Хр.)І. Елинизъм и Римска епоха. Общ поглед към литературата до ІІ в. Сравнение с класическата епоха


ІІ. Краят на ІV в. Менандър и Теофраст. Романът за Александър
Менандър. Мъчният човек. В: Антични комедии. “Народна култура”, 1978. Превод Ал. Ничев
Теофраст. Характери.“Народна култура”, 1968. Превод Б. Богданов
Псевдо-Калистен. Животът на Александър Македонски. В: Антични романи. “Народна култура”, 1975. Превод Б. Богданов


ІІІ. Философията. Епикур и старите стоици.
Епикур. За щастието. “Кибеа”, 1999. Превод Хр. Данов
Стоици. Фрагменти. “ЛИК”, 1995. Превод С. Минева


ІV. Идилия, буколическа поезия, мим, епос. Теокрит, Херондас, Аполоний Родоски
Теокрит. Идилии. “Аля”, 2010. Превод Т. Дончев.


V. Историография на Рим. Полибий, Дионисий Халикарнаски
Полибий. Всеобща история. “Рал Колобър”, 2001-2003. Превод В. Русинов


VІ. Енциклопедична историография и география. Николай от Дамаск, Диодор, Страбон. Археология. Павзаний
Павзаний. Описание на Елада. “Рал Колобър”, 2004-2005. Превод В. Русинов
Страбон. География. “Рал Колобър”, 2006-2011. Превод В. Русинов


VІІ. Еврейска историография и философия. Йосиф и Филон.


VІІІ. Опити за литературата. Реторически съчинения. “За възвишеното”. Дионисий Халикарнаски. Лукиан - “Необразованият купувач на книги”, “Как да се пише история”.
Лонгин. За възвишеното. “Наука и изкуство”, 1985. Превод И. Генов
Лукиан. Сатири и пародии. “Народна култура”, 1986. Превод Вл. Атанасов, Б. Богданов.
Лукиан. Избрани съчинения. "Колекция Архетип", 2010. Превод М. Ивайлова.


ІХ. Реторика. Дион Хризостом, Елий Аристид.


Х. Диатриби и дневници. Епиктет, Марк Аврелий. Религиозно-философската литература. Египетският херметизъм
Епиктет. Наръчник за живота. Беседи. “Кибеа”, 2000. Превод К. Гарелова
Марк Аврелий. Към себе си. “Народна култура”, 1986. Превод Б. Богданов


ХІ. Биографията. Ариан, Плутарх, Диоген

Плутарх. Избрани животописи. “Народна култура”, 1969, 1981. Превод Б. Богданов, П. Димитров: Александър и Цезар, Агид и Клеомен, Тиберий и Гай Гракхи, Деметрий и Антоний
Плутарх. Успоредни животописи. "колекция Архетип", 2008. Превод Н. Панова, Д. Вълчева, Д. Табакова: Тезей и Ромул, Перикъл и Фабий Максим, Алкивиад и Кориолан, Демостен и Цицерон


ХІІ. Опити за историята и нравите. Плутарх.


ХІІІ. Пародия и сатира. Лукиан - “Александър или лъжегадател”.
Лукиан. Сатири и пародии. “Народна култура”, 1986. Превод Вл. Атанасов, Б. Богданов.


ХІV. Романът. Фантастичният роман. “Повест за магарето”. Лукиан, “Истинска история”. Любовно-приключенските романи. “Аполоний, цар на Тир”, “Аброком и Антия”
Лукиан. Сатири и пародии. “Народна култура”, 1986. Превод Вл. Атанасов, Б. Богданов
Лукиан. Истинска история. В: Антични романи. “Народна култура”, 1975. Превод Б. Богданов
Ксенофонт Ефески. Аброком и Антия. В: Три антични романа. “Народна култура”, 1987. Превод Атина Кънева

No comments: