Thursday, April 3, 2008

Гръцката цивилизация

І. За работата през семестъра

ІІ. Определение за цивилизация. Теми
"Цивилизация" - устройване на човешкия живот с оглед на материалните улеснения; организация на обществото с цел да се създадат условия за поддържане на материалната част на живота.
1. Семейство, семейно стопанство
2. Бит и всекидневие (прекарване на деня, храна, облекло, мебелировка)
3. Производство и търговия
4. Недържавни и междудържавни общности (родови, териториални, езикови, професионални, съсловни, спортни)
5. Държава и институции (управление, армия, образование, съд)
6. Науки и изкуства.
7. Време (часове, разделение на месеца и годината, календар, летоброене)
8. Усещане за принадлежност към една цивилизация и за отделност от други. Ценности, светогледна ориентация

ІІІ. Цивилизацията не е "едно нещо". Промени и различия в гръцката цивилизация
1. Промени във времето
Самосъзнание. Промени в материалните условия. Контакти с други цивилизации
2. Разделение "вътре" в цивилизацията. Зависимост от териториалната, политическата и езиковата отделеност
3. Усещане за "отделност и единство" при гърците

ІV. Семейството. "Диалог за стопанството".
1. Брак
Съпругът е по-възрастен (при сключването на брака съпругата на Исхомах не е навършила 15). Бракът се договаря между него и родителите й. Очаква се той да определи изискванията си към нея и да я наставлява. Извън сватбения ритуал има и специален ритуал с жертвоприношение за разбирателство и успешен брак.

2. Предварителна подготовка на жената
Тя рядко е излизала от дома си и няма житейски опит извън него. Умее да преде и да готви. За бъдещия си живот като съпруга е получавала съвети от майка си.

3. Задължения на съпругата
Дава нареждания на робините. Старае се домът да бъде подреден - от дрехите и обувките до съдовете. Следи за управлението на домашния бюджет. Не се гримира, поддържа естествена външност.

4. Робите
В дома има отделни стаи за роби и робини. Следи се да не влизат в безразборни контакти помежду си. Домашното стопанство (главно доколкото се отнася до приготвяне на храна, дрехи и поддръжка) се управлява от подходяща "икономка" - също робиня - под надзора на съпругата

Библиография:

Ксенофонт. Диалог за стопанството. В: Икономика. Антични автори за стопанството. Превод Георги Гочев. "Сонм", 2006.
Псевдо-Аристотел. Икономика. Кн. 3. В: Икономика. Антични автори за стопанството. Превод Георги Гочев. "Сонм", 2006.

За 10 април (16 ч., 175):
Тема - Вечерни приятелски събирания ("пирове")
Текстове - Платон. "Пирът"; Ксенофонт. "Пирът"; Лукиан. "Пирът, или лапитите"

Сайтове:
за Платон
http://masters-classics.dir.bg/, "Библиотека"
за Ксенофонт
http://www.davemckay.co.uk/philosophy/xenophon/xenophon.php?name=symposium
http://ancientrome.ru/antlitr/ksenoph/socratic/pir-f.htm
за Лукиан
http://www.sacred-texts.com/cla/luc/fowl/index.htm

No comments: