Thursday, May 29, 2008

Жертвоприношения, гадателство и светилища

І. Жертвоприношения

1. Видове жертви

2. Повод за жертвоприношение

3. Извършване на жертвоприношението


ІІ. Олтари и храмове

1. Олтар

2. Устройство на храма


ІІІ. Жреци и гадатели

1. Кой може да е жрец

2. Жречески длъжност


ІV. Гадание и оракули

1. Видове гадания

2. Оракули


V. Мистериални култове. Елевзински мистерии

1. Жреци

2. Посвещение

3. Провеждане на мистериите

Латышев, В.В. Очерк греческих древностей. Т.2. "Алетейа", Санкт-Петербург, 1997.
Шаму, Ф. Гръцката цивилизация. Превод Слава Михайлова. "Български художник", 1979.

No comments: