Monday, November 3, 2014

Троянски цикъл

според Прокъл („Христоматия“) и Аполодор („Библиотека“)


І. „Киприи“

Патриарх Фотий, „Библиотека“, 319а34

„. (Прокъл) говори за някаква поема, наречена „Киприи“. Някои я приписват на кипъреца Стасин, други – на саламинеца Хегезип, а трети – на Омир...“
           
Прокъл:

            „... към това се прибавят „Киприите“, в единадесет книги... Съдържанието им е такова:“
           
(преразказвам – Н.Г.)

            Зевс обсъжда с Тетида предстоящата Троянска война. Ерида, появила се сред пируващите на сватбата на Пелей богове, внася раздор между Атина, Хера и Афродита – относно красотата им. По нареждане на Зевс трите биват заведени на планината Ида (в Троада) при Александър, за да се вземе решение по спора им. Обещават му подаръци, като Хера обещава царство, Атина – победи във войни, а Афродита – брак с Елена.
            Александър, въодушевен от последното, отдава предпочитанието си на Афродита. А в Троя Хелен пророкува относно предстоящите събития; същото прави и Касандра.
            В Лакедемон Александър е приет от Тиндаридите (Кастор и Полукс), а след това и в Спарта от Менелай; и там поднася подаръци на Елена. После Менелай потегля за Крит, като поръчва на Елена да се грижи за чужденците до тяхното заминаване. И тогава Афродита събира Елена с Александър.
След единението си те взимат много от имуществото на царството и отплават през нощта. Елена изоставя в Спарта деветгодишната си дъщеря Хермиона.

След буря, предизвикана от Хера, двамата стигат до Сидон - и Александър превзема града. Задържат се дълго във Финикия и Кипър; накрая достигат Илион и празнуват сватбата си.

Ирида съобщава на Менелай случилото се в дома му. Той отива в Микена и говори с брат си дали да не обявят война на Илион. После посещава и Нестор, от когото чува истории за изневери, отвличания и опасни бракове.
Менелай и Агамемнон обхождат Гърция и събират вождовете: като напомнят за клетвата и забелязват, че случилото се е оскърбление за цяла Гърция. Тогава Одисей се престорва на луд, но е изобличен по идея на Паламед, който предлага да го заплашат, че ще убият сина му Телемах.

След като флотът се събира, принасят жертва в Авлида. Достигат Мала Азия и нападат град Тевтрания (в Мизия, срещу Лесбос), мислейки, че това е Илион. Двубой между Телеф (син на Херакъл) и Ахил; Телеф е ранен. Флотът отплава от Мизия и се разпръсква поради връхлетяла ги буря.
Ахил попада на остров Скирос (източно от Евбея) и се жени за дъщерята на цар Ликомед – Деидамия. Раненият Телеф получил пророчество от Аполон, че раната му няма да заздравее, ако не я излекува точно онзи, който я е нанесъл. Затова намира Ахил в Аргос и го моли да го излекува, като обещава, че ще покаже на войската пътя за Троя (без да им помага по-нататък).

Флотът отново се събира в Авлида. По време на лов Агамемнон улучва елен и се похвалва, че като ловец надминава и Артемида. Богинята се разгневява и задържа флота чрез буря. Причината за лошото време е разкрита от Калхас, който казва, че е необходимо дъщерята на Агамемнон – Ифигения – за бъде принесена в жертва; и съветва да я повикат, като кажат, че може да сключи брак с Ахил. Тогава Агамемнон изпраща Одисей и Талтибий при Клитемнестра, и те довеждат Ифигения.
Но тя не загива при жертвоприношението. Артемида я грабва, отнася я при таврите (в Крим) и я прави безсмъртна. А на нейното място на олтара поставя сърна.

След това войската пристига в Тенедос. Ахил убива тамошния цар Тен (син на Кикън или Аполон), макар че Тетида вече го е предупредила да не прави това, защото след време ще бъде убит от Аполон. Докато принасят жертва на Аполон изпод олтара изпълзява змия и ухапва Филоктет. Оставят го на Лемнос – там го завежда Одисей по нареждане на Агамемнон. С него е лъкът, който някога принадлежал на Херакъл.
Пристигат на брега срещу Илион. Троянците узнават това, насочват се към морето и се опитват да ги отблъснат, като хвърлят по тях камъни. Пръв от всички ахейци на брега слиза Протезилай – и бива убит от Хектор. Преди това Тетида е предупредила Ахил да не слиза пръв на брега, защото първият слязъл ще бъде и убит пръв.
Казват, че жената на Протезилай – Лаодамия – продължила да го обича и след смъртта му. Тя поръчала да  направят негово изображение (eidolon) и разговаряла с него.

След това Ахил слязъл на брега със своите мирмидонци и убил Кикън (син на Посейдон). Тогава варварите побягват към града, а гърците изпълват полето, обсаждат града и изтеглят корабите на брега. След това изпращат Одисей и Менелай за преговори; предложението е да Елена бъде предадена и отнесените от Спарта богатства – върнати обратно. Троянците обаче не само не връщат Елена, но дори опитват да убият пратениците. Спасил ги Антенор (съпруг на една от сестрите на Хекуба).

Гърците се разпръскват по сушата и опустошават околните градове. Ахил пожелава да види Елена; и с помощта на Афродита и Тетида се среща с нея. А когато ахейците поискали да се откажат от войната и да си заминат, Ахил ги възпрял. Опустошил градовете Лирнес и Педас, и убил Троил (син на Приам и Хекуба), като го издебнал в един храм на Аполон.  По това време получил като плячка Бризеида; а Агамемнон – Хризеида.

По-нататък в поемата се разказва за смъртта на Паламед. Зевс решил да подкрепи троянците, като отдели Ахил от останалата войска. Следва изброяването на съюзниците на троянците.


ІІ. „Етиопида“

ІІІ. „Малка Илиада“

ІV. „Разрушение на Троя“

V. „Завръщания“

VІ. „Телегония


*

Greek Epic Fragments. Edited and translated by M. West. Cambridge, Mass. – London, Engl., 2003 

No comments: