Monday, November 3, 2014

Троянска притча

І. 

(Константин Манасий. „Троянската война“)


(Преразказвам по среднобългарския превод - Н.Г.)

По времето, когато Давид още властваше над чуждите народи, започна войната на елините срещу Троя. Тази война се случи заради Елена – жената на Менелай.
Аз ще напиша за войната, но не както Омир пише; и моля благоразумните хора да ми простят за това. Защото Омир има твърде сладък и доброумен език, и украсява словото си с най-различни премъдрости. И тъй, нека разкажа следното.

Хекуба беше съпруга на царския син Приам, който владееше Троя. Тя му роди много деца. Но веднъж, когато беше заченала и й предстоеше да роди, видя в съня си една горяща главня, която излезе от утробата й, и подпали целия град.
Когато Приам и неговите влъхви чуха за това, решиха, че за него самия и за целия град ще е по-полезно, ако роденото, вместо да живее, бъде изядено от зверове или хвърлено в огън.

Скоро след това на света се появи Александър – младенец радостен, благолепен и доброобразен. Но тогава Приам не трябваше да се размеква, а да убие това излязло от утробата на Хекуба отроче; но, победен от природата, той го пощади. И го подхвърлиха близо до едно село, където някои пастири го намериха и отгледаха. И го нарекоха Парис.  

Когато доближи юношеска възраст, Приам го взе за свой сътрапезник, защото мислеше, че вече е избегнал бедата, идеща от него. Но се случи така, че веднъж Александър неволно уби един свой родственик; и поради извършеното убийство той напусна Троя и отиде при Менелай в Спарта. А Менелай го прие като приятел: почете го, нагости го и въобще го обикна.

И ето я сега твоята игра, мъчителю на всички хора! Ето я играта ти и вражеското ти семе, с което ти разпали великата пещ на войната!

Менелай замина някъде, а Парис остана сам; и тогава, като видя жената на Менелай, се възхити от красотата й. И какво има да дългословя и да пиша? Той я грабна - при това с нейно съгласие - и избяга с нея.
Тя беше прекрасна, добровеждна, доброзрачна, добролична, доброобразна, голямооока, бяла като сняг и изпълнена с множество дарби.  

И понеже Александър очакваше да бъде преследван от онези, които беше оскърбил, той се отклони от пътя към Троя и се насочи към Финикия. И, обгърнат от силни ветрове, едва намери пристан в едно от устията на Нил, наричано в по-късните години Канобско.
Там имаше храм на героя Херакъл. Парис намери убежище в този храм, заедно с множеството негови спътници, които го засипваха с упреци и изобличения заради злото, извършено от него – тъй като той се надсмя и опозори онзи, който му беше оказал гостоприемство.
За това чу войводата, който владееше над онова място – това беше египетският цар Протей. Парис и жената бяха доведени при него – заедно с имуществото и спътниците им. И царят питаше: „Коя е тази жена, чия е, откъде? И като си я взел, накъде си тръгнал?“ А в отговор Александър съставяше лъжливи слова. И Протей, като разбра какво е положението с Елена, се обърна към Александър с такива думи: „Ако не бях дал обет да не убивам чужденци, захвърлени тук от морските бури, щях да те подложа на големи и люти мъчения заради това, че си неблагодарен и престъпник на законите и приятелската любов! Сега няма да ти дам имуществото и жената; ще я запазя тук за елина, комуто ти си причинил тази беда. А ти напусни Египет.“

И така Протей прогони Парис. И той се върна в отечеството си с празни ръце, вкусил сластта само с крайчеца на пръста си...   


*


Ив. Дуйчев, Д. Лихачов, ред. Среднеболгарский перевод хроники Константина Манассии в славянских литературах. БАН, 1988

No comments: