Friday, November 7, 2014

Романът за Александър


(Византийска редакция на Калистеновия роман. Най-ранен ръкопис - ХІ век. Преразказвам по превода  на Н. Генова)


1.

                Последният египетски фараон на име Нектанебо бил гадател, магьосник и астроном. Потопявал вражеските кораби и унищожавал войските им с магия. Но веднъж магията не му се удала. Тогава той разбрал, че е дошъл краят на царството му; взел със себе си своя астролаб, а също злато и скъпоценности, и избягал от Египет.  
А египтяните, връхлетяни от тежка война, се обърнали за съвет към Аполон. Той им отговорил, че техният фараон се намира в страната на македонците; и че след време ще се върне в Египет като млад мъж.
               

2.

                Нектанебо прекосил цяла Гърция от Пелопонес до Солун, и пристигнал в града на Филип (Пела). Заживял там като се препитавал с гадателство: предсказвал на гражданите тяхната бъдеща съдба.  

По това време цар Филип заплашил жена си Олимпиада, че ако не успее скоро да роди дете, ще се раздели с нея. Разтревожена от това, я изпратила да повикат гадателя, за когото била чула от  прислужницата си. Той отишъл; и като я видял, веднага се влюбил в нея. И казал:
„Царице, виждам, че боговете желаят да бъдат с теб и да родиш дете от тях.“ Тогава Олимпиада му предложила да остане в двореца, за да й помага; да й съобщи, когато боговете пожелаят да я посетят.

Нектанебо умеел да се превръща в различни животни. Благодарение на това той успял да обладае Олимпиада три пъти – първо като орел, после като лъв и накрая като змия. А след всичко това се явил пред нея и в обичайния си вид, и казал, че очакваното се изпълнило.
А когато дошло времето да се роди детето, Нектанебо присъствал и настоявал Олимпиада да задържа раждането, докато съчетанието на небесните тела стане благоприятно. А когато детето се родило, то веднага проговорило и казало: „Когато изминат 40 години, пак ще се върна в земята.“


3.

                Александър имал суров характер, силно тяло и коса с цвят като на лъв. Очите му били разноцветни: едното черно, а другото – жълто като злато.
                Олимпиада се допитала за бъдещето му до Аполон, който й отговорил, че синът й ще стане господар на цялата земя; че ще й върне мъжа й Филип, и ще отмъсти за него.

                Филип, който по това време бил на война, се завърнал у дома си след пет години; по пътя видял сън, в който боговете му известили, че вече има син; и че той му е от тях. Когато видял Александър, харесал го и казал: „Ето новият Ахил.“
После  повикал Аристотел и поискал от него да научи сина му на Омировите песни. Така Александър изучил за една година „Илиада“; а като чул за Нектанебо и за това, че той бил астроном, поискал да учи и при него. А Аристотел бил силно впечатлен от способностите на ученика си и от умните отговори, които той давал на въпросите му.

Нектанебо започнал да преподава на Александър астрономия. Най-напред му показал чрез астролаба си как се движат петте планети, слънцето и луната, и кои са най-важните съзвездия.
Една вечер двамата излезли да гледат звездното небе. Тогава Александър, незнайно защо, блъснал Нектанебо в една пропаст. Фараонът бил смъртно ранен; но преди да умре,  успял да каже на Александър кой е истинският му баща. Тогава Александър го взел на раменете си (както Еней взел някога Анхиз) и го занесъл при Олимпиада. Запитал я за раждането си и тя му разказала историята. Като чул това, Александър се разкаял за стореното, плакал много и погребал баща си. А Филип нищо не узнал.


4.

...


46.


*

Животът на Александър, цар на македонците.  Превод от старогръцки Н. Генова. „НК“, 1991


 ***


    (Българска редакция на Калистеновия роман; по ръкопис от ХV век. Преразказвам по превода на А. Делева )


I.

1-3.

Нека разкажем за делата на Александър и за качествата на душата и тялото му.

Мнозина мислят, че той е син на Филип; но това не е така. В действителност Александър е син на египетския цар Нектонав и на Филиповата жена Олимпиада.
Нектонав, докато бил цар на Египет, печелел войните с помощта на магии. Веднъж един от военачалниците дошъл при него и, много разтревожен, му съобщил, че към Египет идва голяма вражеска войска, съставена от множество народи.
Нектонав му казал, че напразно се страхува; но след като погледнал в своя котел, където виждал какъв ще е изходът от войните, узнал, че идва краят на египетското царство.

Затова напуснал страната си, избягал в македонската Пела; и живеел там като лечител и пророк. Египтяните напразно го търсели, докато един ден техният бог Серапион им предрекъл, че царят ще се върне, но вече като млад; и че ще победи техните врагове – персите.

4-7.

Веднъж Олимпиада го повикала, за да поговори с него. Била чула от някого, че има опасност мъжът й Филип да я напусне (той по това време бил на война). Когато Нектонав дошъл, тя го заговорила любезно и го попитала, как извършва своите гадания. А той бил силно впечатлен от красотата й.
Обяснил й, че гадае по движенията на планетите; и я уверил, че ще й каже какво да стори, за да не бъде напусната от мъжа си. Поискал да му каже своя рожден ден и този на Филип; и й предсказал, че тя ще се съедини със земен бог и ще роди син, който ще отмъсти на Филип заради нея. Името на бога било Амон, и той щял да й се яви в сън.
После с помощта на магии направил така, че тя наистина да види такъв сън: присънило й се, как Амон се съединява с нея. Нектонав я уверил, че това ще стане и наяве, и предложил да го настани в двореца, така че да може да се помоли за нея, когато богът дойде. Олимпиада се съгласила.
           
Нектонав влязъл една нощ при нея, наметнат с кожа на овен – и Олимпиада го помислила за бог. На другия ден двамата се видели, и тя потвърдила, че богът я посетил, и му дала ключ от спалнята си.
Така той започнал да я посещава всяка нощ. Когато узнала, че е бременна и споделила това с него, той й казал да не се безпокои – защото богът щял да се яви насън на Филип и да го осведоми за станалото.

8-12.

            Нектонав направил точно така – изпратил при Филип ястреб, който да му говори в съня му. На Филип му се сторило, че е видял бог, и изпратил да му доведат един вавилонски гадател, за да се допита до него. Гадателят потвърдил, че присънилото му се трябва да е вярно – че жена му наистина е заченала от египетския бог Амон. А през това време Олимпиада се безпокояла.
            Филип се завърнал и казал, че знае за случилото се, но че не я упреква за нищо. Няколко дни след това обаче бил нападнат от съмнения; и ги споделил с нея. А Нектонав чул техния разговор.
И една вечер, когато в двореца имало голям пир в чест на завръщането на царя, той се превърнал в змей и минал през залата. Олимпиада го разпознала (защото й се бил явявал и в този вид) и протегнала ръка към него; а той припълзял към нея и я целунал. А след това се превърнал в орел и отлетял. А Филип, като видял това, повярвал, че жена му е бременна от Амон.

Когато дошло времето да ражда, Нектонав стоял при нея и я предупреждавал да изчаква, докато небесните знаци станат благоприятни. Така Александър се родил точно в такъв час, в какъвто би трябвало да се роди един цар-вседържец.
На другата сутринта Филип говорил с Олимпиада и споделил колебанията си от преди време – за това, дали да отглежда дете, което не е негово. Но казал, че ще го отгледа, защото вярва, че е заченато от бог. И добавил, че по този начин ще почете и едно свое дете от първата си жена - което било починало. 
И решил, че момчето ще се казва Александър.

13.

...


Животът на Александър Македонски.  Превод от среднобългарски А. Делева. „Време“, 1994

No comments: